Toggle navigation
Bygninger_og_boliger_header

Fællesvaskerier og hvidevarer, ejendomsservice

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
48576 - Fællesvaskerier og hvidevarer, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod service- og driftspersonale ved boliger, erhvervsejendomme og institutioner, som tillige har ansvar for drift og vedligehold af fællesvaskerier og køkkener.Uddannelsen kan med fordel gennemføres efter uddannelsen "Ejendommens installationer, ejendomsservice"

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Ved reparationer og vedligehold
I boligens og institutionens hvidevarer i køkken og fællesvaskeri foretage:

- Mindre reparationer
- Udskiftninger
- Dagligt vedligehold

Følge gældende love og regler herfor.
Udvælge og anvende egnet håndværktøj sikkert.
Vurdere hvornår der er behov for at tilkalde faglig hjælp.

I forbindelse med kemikalier
Vurdere konsekvenser af fællesvaskeriets drift for sundheden og miljøet ud fra viden om:

- Kemikaliers sammensætning og virkemåde (flydende sæber og skyllemidler)
- Energiforbrug (el og vand)
- Blødgøringsanlægs virkemåde og betydning

Ved vejledning
Søge informationer i love og regler.
Vejlede beboere og brugere i korrekt brug af:

- Hårde hvidevarer
- Maskiner, herunder betalingssystemer i fællesvaskeri

Fagnummer: 48576 Fællesvaskerier og hvidevarer, ejendomsservice Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25