Toggle navigation
Bus_persontransport_header

Personbefordring med lille bus

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
48400 - Personbefordring med lille bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i rute-, flex eller turist-trafik.

Beskrivelse: Deltageren kan føre køretøjet:
- På en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
- Rationelt med hovedvægt på sikkerhed
Deltageren kan betjene køretøjet:
- På en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
Deltageren er i stand til at vurdere:
- Egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel
Deltageren kan anvende:
- Reglerne jævnfør bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Deltageren har kendskab til:
-Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jævnfør bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Deltageren har erhvervet:
- Kørekort, kategori D1-EP jævnfør gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus.
Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jævnfør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 48400 Personbefordring med lille bus Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 6.240,00 Uden for målgruppe: DKK 37.381,00