Toggle navigation
Operat__rkurser_header

Energi og produktion, CO2 Neutral 1

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
21700 - Energi og produktion, CO2 Neutral 1

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer med en procesoperatøruddannelse eller med lignende kompetencer, der i forhold til deres nuværende eller fremtidige job og karriere har ønske om/behov for viden og færdigheder inden for grøn energi og produktion.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om den nationale klimamålsætning (Klimaloven) og øvrige love, regler mv. på området samt de internationale EU og FN aftaler på klimaområdet (CO2 aftryk) og bæredygtighed mv.
Viden om dansk energiinfrastruktur samt energiudveksling og samspil med udlandet.
Viden om udledning af drivhusgasser og miljøpåvirkninger i Scope 1-2-3 mhp. forståelsen af, hvordan data indgår i ikke finansielle regnskaber.
Viden om energiforbrug, -forsyning, -fremstilling, -besparelser, -kvoter og grønne energiomstillinger i forhold til målsætningen om neutral CO2 udledning i produktionsvirksomheder i et forretningsmæssigt perspektiv.

Efter gennemført kursus kan deltageren med fokus på produktion:
Forholde sig til den nationale klimamålsætning (Klimaloven) og øvrige love, regler mv. på området samt de internationale EU og FN aftaler på klimaområdet (CO2 aftryk) og bæredygtighed mv.
Forholde sig til den danske energiinfrastruktur samt energiudveksling og samspil med udlandet.
Med udgangspunkt i sin viden om produktionen vurdere på CO2 belastning og mulige besparelser i Scope 1 - 2 - 3 målt i CO2 e (CO2 Ækvivalenter).
Med udgangspunkt i sin viden om produktionen vurdere på energiforbrug, -forsyning, -fremstilling, -besparelser og grønne energiomstillinger i forhold til målsætningen om neutral CO2 udledning i produktionsvirksomheder i et forretningsmæssigt perspektiv.

Fagnummer: 21700 Energi og produktion, CO2 Neutral 1 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.661,00