Toggle navigation
Lager_og_logistik_header

Emballage, anvendelse og bortskaffelse ved lagerar

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
20926 - Emballage, anvendelse og bortskaffelse ved lagerar

Målgruppe: Personer der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse indenfor lager- og terminalområdet, og transportbranchen

Beskrivelse: Efter endt uddannelse har deltageren en grundlæggende viden inden for indkøb, anvendelse, genbrug separering og bortskaffelse af emballager på et moderne lager.
Deltageren kan medvirke til optimal anvendelse af emballage, herunder i forhold ressourceforbrug ud fra et bæredygtighedsperspektiv.
Efter gennemført uddannelse kan deltageren:
Vælge og anvende korrekt emballage på et moderne lager
Gøre brug af korrekt fyldningsprocent af emballage
Separere, genbruge og bortskaffe emballager på en bæredygtig og miljøvenlig måde
Anvende relevante emballagemaskiner korrekt under hensyn til optimalt ressourceforbrug
Efter gennemført uddannelse har deltageren kendskab til:
Indkøb af emballager til et moderne lager
At medvirke til optimal brug af emballager på en bæredygtig måde
Vigtigheden af samspillet mellem indkøb, brug, genbrug og bortskaffelse
Forståelsen for valg og bortskaffelse af emballage jf. FNs verdensmål
Relevante regler, standarder og vejledninger som beskrevet i emballageloven og EUs emballage direktiv
FNs verdensmål: Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Fagnummer: 20926 Emballage, anvendelse og bortskaffelse ved lagerar Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50