Toggle navigation
Operat__rkurser_header

Destillationsteknik

28-08-2023
Destillationsteknik
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
06-11-2023
Destillationsteknik
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
Info om fag
49359 - Destillationsteknik

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører med proces- eller industrioperatøruddannelse eller tilsvarende erfaring i produktionsvirksomheder med destillationskolonner. Matematik på minimum niveau F forventes.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren:
med baggrund i teoretisk og praktisk viden om den procestekniske opbygning og virkemåde af destillationskolonner samt kendskab til flydende stoffers fysisk-kemiske egenskaber, betjene destillationskolonner under binære forhold (to komponenter) i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter.
deltage i løsning af driftsproblemer samt medvirke til optimering af produktkvalitet og energiforbrug.

Fagnummer: 49359 Destillationsteknik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 4.562,25