Toggle navigation
Byggeri_header(1)

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

08-07-2024
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
08-08-2024
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
26-08-2024
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold
18-09-2024
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
09-10-2024
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
14-11-2024
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
25-11-2024
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
09-12-2024
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
1 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Epoxy_iStock_1279290010__eb

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder direkte med epoxy og isocyanater, eller søger arbejde inden for området. Kravet er, at du er fyldt 18 år, medmindre du har en uddannelsesaftale (lærekontrakt). Det er afgørende, at du ikke lider af allergier, overfølsomhed over for epoxy/isocyanater, astma, kroniske lungelidelser eller hyperhidrosis manuum (kraftig håndsved).

Kursusbeskrivelse

Efter kurset vil du kunne udføre arbejde med epoxy og isocyanater på en sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Dine færdigheder inkluderer:

  • Overholdelse af Arbejdstilsynets retningslinjer for arbejde med stoffer og materialer, herunder epoxy og isocyanater.
  • Valg og korrekt anvendelse af værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger baseret på brugsanvisninger, sikkerhedsdatablade og eventuelle kodenumre.
  • Ansvarlig påføring og fjernelse af personlige værnemidler for at undgå forurening og beskytte luftveje.
  • Identifikation af sundhedsrisici og håndhævelse af arbejdsmiljølovgivningens forebyggelsesprincipper.
  • Viden om forbud mod specifikke arbejdssituationer og korrekt anvendelse af advarselsskilte.
  • Sikring af, at ingen uvedkommende udsættes for sundhedsfarlig påvirkning.

Om kurset

Dette kursus er struktureret som vekselundervisning med teoretiske og praktiske elementer. Du vil lære at læse brugsanvisninger, sikkerhedsdatablade og MAL-koder for at forstå produkters farlighed og vælge passende beskyttelsesudstyr.

Vi inkluderer også praktiske øvelser i korrekt brug af værnemidler, arbejdspladsindretning og førstehjælp ved kontakt med epoxy og isocyanater.

Forbud og Sikkerhedsforanstaltninger

For at overholde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015, bilag 3, skal personer med visse diagnoser undlade at arbejde med epoxy og isocyanater. Dette inkluderer personer med eksem, epoxyallergi, astma, lungelidelser, hud- og luftvejsallergier over for isocyanater samt hyperhidrosis manuum.
Info om fag
47942 - Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Målgruppe: Kurset er udviklet til medarbejdere som arbejder med epoxy og isocyanater. Du skal være fyldt 18 år, medmindre du har en uddannelsesaftale (lærekontrakt). Du skal være sikker på at du ikke lider af allergi eller er overfølsomhed over for epoxy eller isocyanater, af astma, kronisk lungelidelse eller kraftig håndsved (hyperhidros manuum)

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren udføre arbejdet med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser.

Deltageren skal ved udførelse af arbejdsopgaver, hvori der indgår epoxy og isocyanater kunne:

Sikre, at arbejdet med epoxy og isocyanater følger Arbejdstilsynets gældende vejledningsmateriale for arbejde med stoffer og materialer samt arbejde med epoxy og isocyanater, indtil stofferne og materialerne er udhærdede og faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt.
Vælge og anvende de rigtige værnemidler og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af blandt andet brugsanvisning, sikkerhedsdatablade og evt. kodenummer.
Påføre og aftage samt anvende personlige værnemidler, herunder handsker, åndedrætsværn og arbejdsdragter på en sådan måde, at hud og hænder samt omgivelser ikke bliver forurenet med epoxy og isocyanater og luftveje ikke bliver udsat for aerosoler, gasser og dampe.
Identificere sundhedsrisici i forbindelse med arbejdets udførelse.
Udvise kendskab til arbejdsmiljølovgivningens generelle forebyggelsesprincipper, herunder indsigt i substitutionsprincippet og dets anvendelse.
Identificere arbejdssituationer der er omfattet af forbud, herunder skal deltageren have kendskab til forbuddet mod at sprøjtepåføre epoxy og isocyanater uden for sprøjtekabiner olign.
Sikre sig, at der er opsat advarselstavle og evt. anden signalgivning imens arbejdsopgaverne udføres.
Sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning.
Anvende hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger korrekt i forbindelse med arbejdets udførelse.
Være i stand til at yde førstehjælp og akut uheldshåndtering ved kontakt med epoxy og isocyanater, herunder bruge nødbruser og øjenskylleudstyr.
Håndtere farligt affald, herunder bortskaffe brugt emballage, handsker og dragter sikkerheds-, sundheds-og miljømæssigt forsvarligt, så ingen kan få rester af ikke fuldt udhærdet epoxy og isocyanater på hud og hænder.

Kurset skal gennemføres som en vekselundervisning med lige dele teori og praktiske opgaver. Deltageren skal uanset faglig relation kunne forholde sig til både små og store mængder epoxy, harpikser og isocyanater.

I den teoretiske del skal der lægges særlig vægt på at deltageren kan læse brugsanvisninger/sikkerheds-datablade og MAL-koder, så deltageren f.eks. kan aflæse produktets grad af farlighed og foretage korrekt valg af værnemiddel og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ud fra produktets egenskaber.

I den praktiske del skal der indgå øvelser i korrekt brug af værnemidler, herunder korrekt på- og aftagning af værnemidler, så deltageren eller andre ikke bliver kontamineret samt øvelser i arbejdspladsindretning, produkthåndtering samt førstehjælp og akut uheldshåndtering.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bilag 3.

Personer med visse diagnoser er underlagt særligt forbud mod at arbejde med epoxy og isocyanater ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18.december 2015, bilag 3.

Forbuddet lyder som følger:
Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med epoxyholdige materialer.
Personer, der lider af astma eller eksem samt personer, som har konstaterede lungelidelser eller konstateret hud- og luftvejsallergi over for isocyanater, må ikke arbejde med isocyanatholdige materialer.
Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med hverken epoxy- eller isocyanatholdige materialer.

Fagnummer: 47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.070,60