Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Træpleje og vækstudvikling

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
45333 - Træpleje og vækstudvikling

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, produktionsgartner- og skovbrugsområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan vurdere by træers vækstforhold, og kan beskrive forslag til løsninger af dårlige vækstmiljøer.

Deltageren kan ved hjælp af planlægnings værktøjer forbedre røddernes vækstmuligheder.

Deltageren kan udarbejde en helhedsvurdering af by træers nuværende og fremtidige udviklingsmuligheder.

Fagnummer: 45333 Træpleje og vækstudvikling Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.522,75