Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Brug af drone - anlægsgartn., greenk./groundsmen

14-08-2024
Brug af drone - anlægsgartn., greenk./groundsmen
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
09-10-2024
Brug af drone - anlægsgartn., greenk./groundsmen
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold

Info om fag
21958 - Brug af drone - anlægsgartn., greenk./groundsmen

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan:
efterleve gældende dansk og fælleseuropæisk lovgivning, herunder anvendelse af flyvetekniske forkortelser, brug af droner i alle kategorier og foretage relevant myndighedskontakt
gennemføre teoriprøven til kategori A1, A2 og A3 i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 2253 af 29/12/2020 om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer
i samarbejde med andre analysere og vurdere, hvordan arbejdsopgaver med droneteknologi kan anvendes fordelagtigt på arbejdspladsen. Her lægges særligt fokus på dokumentationsopgaver i forbindelse med før- og efter opgaver
foretage indstillinger og programmering af forskellige dronetyper samt manøvrering af dronerne i forhold til arbejdsopgaven
downloade og behandle data fra software som dronen er connected til. Herunder billede- og videoredigering
udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler

Fagnummer: 21958 Brug af drone - anlægsgartn., greenk./groundsmen Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.522,75