Toggle navigation
greenkeeper_groundsman_header

IPM - greenkeeper

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
47985 - IPM - greenkeeper

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte greenkeepere og anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for golf eller anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan ved anvendelse af forskellige IPM værktøjer og målemetoder forebygge skadevoldere på golfbanen.
Deltageren får kendskab til skadetærskler og deres anvendelse.
Deltageren kan ved anvendelse af registreringer udarbejde strategier for miljøvenlig drift af golfbanen ud fra IPM princippet.

Fagnummer: 47985 IPM - greenkeeper Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.559,10