Toggle navigation
IMG_0678-crop-web

Ajourføring for kranførere

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
21249 - Ajourføring for kranførere

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af kraner og som skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erfaring samt denne ajourføring, har deltageren opnået kendskab til nyeste regler og standarder indenfor:
- Risici forbundet med arbejde med mobile kraner
- kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
- kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
- Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
- Vejledning af anhugger ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
- Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
- Til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
- Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran
- kunne tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
- ekstraudstyr, f.eks. pallegaffel, fly-jib og læssegrab
- korrekt anvendelse af støtteben
- anvendelse og beregning af ballast
- vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
- Stabilitetsforhold, jordbundsforhold, vurdering af forskellige underlags bæreevne, vind- og vejrforhold
- Særlige forhold på byggepladser samt tegningsforståelse
- Aflæse lastdiagrammer
- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
- Lastsikring, opklodsning, af forskellige typer af gods og udstyr
- Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
- Arbejdsmiljølovens bestemmelser for førercertifikater og brug af personlige værne-/hjælpemidler
- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
- Kundeservice og konflikthåndtering
Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdelsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 21249 Ajourføring for kranførere Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40