Toggle navigation
Certifikater_header

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

traktor-sprojtecertifikat

Sprøjtecertifikat-kursus

  • Ønsker du at blive bedre til at beskytte dine afgrøder og arbejde mere effektivt i landbruget? 
  • Og har du brug for at bevare din autorisation for at kunne sprøjte i landbruget og indkøbe sprøjtemidler?
  • Så er opfølgningskurset på én dag i plantebeskyttelse, IPM og afdriftreducerende udstyr lige noget for dig!

Bevar dit sprøjtecertifikat

Dette kursus er nødvendigt for at du kan bevare dit sprøjtecertifikat, som skal fornys hvert fjerde år ifølge lovgivningen. Vores kurser opfylder de krav, der er nødvendige for at opretholde dit certifikat, og vi sørger for, at du er veluddannet og opdateret inden for de seneste regler og teknikker.

Hvad lærer du?

På dette kursus vil du få mulighed for at fordybe dig i vigtige aspekter af plantebeskyttelse, sprøjtemetoder, IPM (Integrated Pest Management) og afdriftreducerende teknikker. Vi gennemgår de seneste teknikker og regler inden for området, så du kan beskytte dine afgrøder på den mest miljøvenlige og effektive måde. 

Få et indblik i de forskellige dyser du kan vælge for at mindske afdriften, når du sprøjter. Når du kan dokumentere at du begrænser afdriften af din forstøvning, kan du sprøjte tættere på læbælter og vandløb. 

Kursets indhold

Kurset dækker en bred vifte af emner, herunder:

1.    Lovkrav: Kurset genopfrisker de lovmæssige krav og regler for brugen af sprøjtemidler i landbruget. Dette er afgørende for at sikre, at du overholder loven og beskytter miljøet.
2.    Sprøjtemetoder: Vi gennemgår de forskellige sprøjtemetoder, herunder udstyr og teknikker som har udviklet sig de seneste år. Dette giver dig mulighed for at vælge den bedste tilgang til dine afgrøder og reducere afdrift.
3.    Plantebeskyttelse: Kurset dækker også vigtige aspekter af plantebeskyttelse, herunder identifikation af skadedyr og sygdomme samt effektive strategier til bekæmpelse af dem ved hjælp af IPM-principper.
4.    IPM (Integrated Pest Management): Vi vil introducere dig til konceptet om IPM, hvor du lærer at integrere biologiske, kemiske og mekaniske metoder for at styre skadedyr og sygdomme på en bæredygtig måde.
5.    Afdriftreducerende udstyr: Du vil blive opmærksom på vigtigheden af at minimere afdrift og beskytte miljøet - og kunne sprøjte en større procentdel af din jord. Vi vil introducere dig til afdriftreducerende udstyr og de bedste praksisser for at undgå uønsket spredning af sprøjtemidler.

Hvem kan deltage?

Dette kursus er målrettet landmænd og andre, der arbejder med sprøjtemidler i landbruget. Da kurset er et genopfriskningskursus, skal du allerede have taget sprøjtecertifikat tidligere. 
Men i øvrigt er kurset åbent for alle, der ønsker at forbedre deres viden om plantebeskyttelse, sprøjtemetoder, IPM og afdriftreducerende teknikker i landbruget. Uanset om du er erfaren landmand eller nybegynder, er du velkommen til at deltage.

Praktisk information

  • Varighed: Én dag.
  • Sted: Sandmoseskolen, 9460 Brovst.
  • Datoer: Kurset tilbydes flere gange om året. Ring til os, eller tilmeld dig kursusagenten øverst på siden, hvis du ikke kan finde en dato, som passer.

Info om fag
48175 - Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, skovbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Beskrivelse: Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i landbruget under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater

Deltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.

Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i landbruget, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik.

Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.

Fagnummer: 48175 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.031,90