Toggle navigation
Operat__rkurser_header

Grøn energi & produktion, Power-to-X

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
21713 - Grøn energi & produktion, Power-to-X

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer med en procesoperatøruddannelse eller med lignende kompetencer, der i forhold til deres nuværende eller fremtidige job og karriere har ønske om/behov for viden og færdigheder inden for grøn energi og produktion.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om Power-to-X produktion, processer, produkter og anvendelsen heraf (til hel eller delvis erstatning for de fossile brændsler til lastbiler, skibe, fly, industri mv., som umiddelbart ikke kan elektrificeres).
Viden om fremstilling af brint/hydrogen via elektrolyse med grøn el med tilhørende behandling af rå- og spildevand samt anvendelsesmulighederne af spildet, ilt/oxygen og varme.
Viden om anvendelsesmulighederne for Grønt og Sort carbon/kulstofatomet og CO2 fangst, håndtering, lagring og transport.
Viden om Power-to-X mellem- og slutprodukters kemiske sammensætninger og specifikationer.
Viden om sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt overvågning og optimeringen af produktion, håndtering, lagring og transport af Power-to-X og de tilhørende mellem- og slutprodukter.
Viden om de specielle sikkerhedsmæssige forhold, som er gældende i forbindelse med produktion, håndtering, lagring og transport af Power-to-X og de tilhørende mellem- og slutprodukter samt CO2 fangst, håndtering, lagring og transport.

Efter gennemført kursus kan deltageren med fokus på produktion:
Arbejde med Power-to-X produktion, processer, produkter og anvendelsen heraf (til hel eller delvis erstatning for de fossile brændsler til lastbiler, skibe, fly, industri mv., som umiddelbart ikke kan elektrificeres).
Arbejde med fremstilling af brint/hydrogen via elektrolyse med grøn el med tilhørende behandling af rå- og spildevand samt anvendelsesmulighederne af spildet, ilt/oxygen og varme.
Sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt overvåge og deltage i optimeringen af Grøn og Sort CO2 fangst, håndtering, lagring og transport.
Arbejde med Power-to-X mellem- og slutprodukters kemiske sammensætninger og specifikationer.
Sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt overvåge og deltage i optimeringen af produktion, håndtering, lagring og transport af Power-to-X og de tilhørende mellem- og slutprodukter.
Agere i forhold til de specielle sikkerhedsmæssige forhold, som er gældende i forbindelse med produktion, håndtering, lagring og transport af Power-to-X og de tilhørende mellem- og slutprodukter samt CO2 fangst, håndtering, lagring og transport.

Fagnummer: 21713 Grøn energi & produktion, Power-to-X Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 7.072,00