Toggle navigation
Ejendomsservice_affaldshaandtering_AMU_Nordjylland

Klinisk risikoaffald

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
43969 - Klinisk risikoaffald

Målgruppe: Chauffører/skraldemænd med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde
- Træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger og brug af personlige værnemidler ved manuel håndtering, med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft
Deltageren har kendskab til følgende om kliniske risikoforhold:
- Planlægning
- Indsamling
- Sortering
- behandling
- Opsortering i fraktioner
- Aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne affaldstype
Deltagerne har kendskab til følgende om klinisk risikoaffald:
- Håndtering i henhold til de gældende regler på området
- Risikovurdering på baggrund af emballageforskrifter
- Ulykkes- og sygdomsrisici
- Korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage
Deltageren kan efterleve:
- ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 43969 Klinisk risikoaffald Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.327,40