Toggle navigation
Beton_header

Industriel fremstilling af bloksten - Avanceret

06-02-2025
Maskinoperatør på betonfabrik 6
Industrivej 22-24 8620 Kjellerup
2 dage Daghold Garantikursus

Kursusinformation

DSC_4704_Legablok_paa_transportbaand

Industriel fremstilling af bloksten - Avanceret, niveau 2

Info om fag
49913 - Industriel fremstilling af bloksten - Avanceret

Målgruppe: Kurset henvender sig til produktionsmedarbejdere inden for industriel fremstilling af betonvarer.

Beskrivelse: Deltageren:
- Opnår udvidet kendskab til industrielt producerede betonvarer på blokstensanlæg
- Opnår kendskab til og kan anvende fagsprog og arbejdsfunktioner inden for betonvareområdet
- Kan selvstændigt varetage produktion af betonvarer: belægningssten, fliser, byggeblokke og tilsvarende
- Opnår kendskab til og kan anvende fagsprog vedrørende blokstensmaskinens opbygning og dens cyklus
- Kan anvende instruktionsmanualer til fejlfindingsprocedurer i forbindelse med produktion og håndtering af betonvarer
- Kan foretage grundige fejlsøgninger på hydrauliske, elektriske og pneumatiske systemer på blokstensmaskinen
- Kan fastslå og rette komplekse produktionsmæssige udfordringer
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49913 Industriel fremstilling af bloksten - Avanceret Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80