Toggle navigation
Fodevarer_header_aeg_(1)

HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri

20-09-2023
HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
30-10-2023
HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
15-01-2024
HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
19-02-2024
HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
08-04-2024
HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
13-05-2024
HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
26-06-2024
HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
2 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Hvordan opnår du øget kendskab til HACCP systemets grundprincipper?

Via praksisnær undervisning opnår du kendskab til HACCP systemets grundprincipper, herunder GMP/SOP/PRP/CCP og opnår færdigheder, så du hermed kan deltage ved vedligehold af HACCP-systemet i henhold til gældende lovgivning (Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri) ISO-standarder og kundekrav på fødevareområdet.

Via teori og praktiske opgaver samt simple analyser og flowdiagrammer, lærer du at identificere fysiske, kemiske og mikrobiologiske kilder til forurening i industriel fødevareproduktion og vurdere kildernes konsekvenser og risici.

Desuden opnår du relevant viden om personlig hygiejne - hvor vi arbejder med virksomhedens hygiejnehåndbog, produktionshygiejne – med fokus på hygiejnisk design, rengøringspraksisser, biofilm samt Vedligeholdelse af bygninger, inventar og udstyr. 
Desuden er der fokus på mærkning og sporbarhed.

Kurset er baseret på teori, case baserede øvelser, små opgaver samt dialog og vidensdeling.

Vi rykker gerne kurset ud til din virksomhed

Vi har mulighed for at afholde kurset ude hos virksomheden. Så kommer vi endnu tættere på jeres hverdag.

Kontakt Henrik Møller på tlf. 9633 2202 for at høre om mulighederne.


Tidligere kursister udtaler sig om kurset:

Meget relevant i forhold til mit arbejde.

Jeg har lært meget som jeg ikke har kendt før.

Godt med fagtermer, som blev forklaret, så man kan forstå det. 

Dejligt med forskellige praktiske eksempler.


Ovenstående udtalelser er fra evalueringskemaer i ”vis kvalitet”
Info om fag
44229 - HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde som operatør i procesindustriel levnedsmiddelproduktion.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til HACCP systemets grund principper, herunder GMP/PRP.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Identificere fysiske, kemiske og mikrobiologiske kilder til forurening i industriel fødevareproduktion og vurdere kildernes risici og konsekvenser.
Medvirke ved vedligehold af HACCP systemet i henhold til gældende lovgivning (Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri) ISO standarder og kundekrav på fødevareområdet.

Fagnummer: 44229 HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.087,55