Toggle navigation

Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation

26-08-2024
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
9 dage Aftenhold
04-11-2024
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
9 dage Aftenhold
27-05-2024
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
9 dage Aftenhold

Kursusinformation

Dørmandsuddannelsen_hos_AMU_Nordjylland

Varighed: 10 aftener

Sammenlagt tæller de 10 aftener som 9 AMU-dage.

Der bliver brug for dig som dørmand

Vil du arbejde som dørmand eller security til fx festivaller, koncerter, fester eller inden for restaurationsbranchen? Med dørmandsuddannelsen fra AMU Nordjylland er du tæt på den autorisation, som mange steder er et krav for at blive ansat som dørmand i dag. Med en bestået dørmandsuddannelse mangler du blot politiets endelige autorisation.

Introduktion til dørmandskurset

Et dørmandskursus er designet til at forberede dig på at håndtere sikkerhedsopgaver ved indgange til barer og diskoteker, koncerter og lignende begivenheder. Kurset udstyrer dig med de nødvendige færdigheder til effektivt at varetage sikkerhed og service. Det er rettet mod personer, der ønsker at arbejde som dørmand, og kræver ingen forudgående erfaring. Kurset tilbyder en kombination af teoretisk undervisning og praktiske øvelser, hvilket gør deltagerne klar til professionelt at navigere i jobbet som dørmand. 

Dørmandskurset er omfattende designet for at udstyre dig med færdigheder, der er essentielle for at fungere sikkert og effektivt som dørmand. Kurset lægger vægt på både teori og praksis, hvilket sikrer, at du ikke kun forstår de nødvendige sikkerhedsprocedurer, men også kan anvende dem i virkelige situationer. Med fokus på service og sikkerhedsaspekter forbereder kurset aspirerende dørmænd på at møde udfordringerne i nattelivet, hvor publikums sikkerhed er prioriteret. Denne velstrukturerede tilgang sikrer, at alle deltagerne opnår den kompetence, der kræves for at kunne bevare ro og kontrol i pressede situationer.

Indhold i dørmandskurset

Kurset dækker flere vigtige emner som service og kommunikation, hvor fokus er på kundeservice og effektiv kommunikation under pres. Konflikthåndtering er et centralt element, hvor deltagerne lærer at afværge potentielle trusler. Rusmidlers virkning på menneskers adfærd og håndtering heraf er også inkluderet. Derudover undervises der i førstehjælp og brandsikkerhed, samt lovgivning relateret til orden og sikkerhed. Praktiske øvelser i konflikthåndtering sikrer, at kursisterne kan omsætte teori til praksis.

Dørmandskurset indeholder detaljeret gennemgang af relevant lovgivning og anvendelse af fysisk konflikthåndtering. Kursisterne lærer at forebygge sikkerhedsrisici og bliver introduceret til almindeligt forekommende alarmsystemer. Undervisningen dækker også samarbejde med eksterne instanser og teknikker til at håndtere dynamiske trusselsbilleder på en hensigtsmæssig og sikker måde. Der er fokus på at forstå sin egen rolle i at opretholde orden og sikkerhed, herunder hvordan man effektivt kan kommunikere og anvende sin viden til at håndtere mulige konfliktsituationer og rusmidler. Kurset inkluderer desuden grundlæggende førstehjælp og brandforebyggelse.

Uddannelsens indhold

  • Service
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikation og samarbejde
  • Rusmidler og deres virkning
  • Førstehjælp og brand
  • Hensigtsmæssig anvendelse af fysiske konflikthåndtering
  • Lovgivningen inden for området.

Uddannelsens indhold spænder bredt for at sikre, at kursisterne er fuldt udrustede til jobbet som dørmand. Den starter med grundlæggende serviceprincipper og effektiv verbal kommunikation, hvor kursisterne lærer at interagere med gæster på en professionel måde. Kurset dækker også konflikthåndtering, hvor man lærer at identificere og afværge mulige konfliktsituationer samt anvende fysisk konflikthåndtering på en hensigtsmæssig og sikker måde. Rusmidlers effekt på adfærd og metoder til at håndtere påvirkede personer indgår også. Førstehjælp og brandslukning er vital, og kursisterne lærer at forebygge og handle effektivt i nødsituationer. Lovgivning inden for sikkerhed og arbejde som dørmand er ligeledes en del af pensum, hvilket forbereder kursisterne til at ansøge om autorisation hos politiet. Kurset sikrer, at alle har de rette værktøjer til at håndtere og samarbejde med eksterne instanser og sikre både ansattes og gæsters sikkerhed.

Godkendelse og autorisation

Efter gennemførelsen af dørmandskurset er næste skridt at opnå en officiel autorisation fra politiet, hvilket er essentielt for lovligt at kunne arbejde som dørmand. Processen involverer indsendelse af et uddannelsesbevis til politiet sammen med en ansøgning. Politiet vil derefter gennemføre en grundig vurdering af ansøgerens baggrund og egnethed, herunder tjek af straffeattest og andre relevante faktorer. Denne godkendelsesproces sikrer, at kun kvalificerede individer får tilladelse til at udøve arbejdet som dørmand.

Jobmuligheder som dørmand

Med en autorisation som dørmand kan man finde arbejde på diverse underholdningssteder som natklubber, koncerthaller og private arrangementer. Lønniveauet for dørmænd kan variere betydeligt afhængigt af arbejdsstedets prestige og de specifikke arbejdsforhold.

Autorisation som dørmand åbner døre til mange jobmuligheder inden for sikkerhedsbranchen. Ud over natklubber og koncerthaller inkluderer potentielle arbejdssteder også sportsbegivenheder, større festivaler og private virksomheder, hvor sikkerhed er en prioritet.
Disse stillinger kræver robust konflikthåndtering og evnen til at vurdere risici på en hensigtsmæssig måde. Evner som effektiv verbal kommunikation og evnen til at give elementær førstehjælp er yderst værdifulde. Desuden skal dørmænd være i stand til at håndtere situationer, der involverer rusmidler og sikre ansattes sikkerhed under forskelligartede kulturelle og sociale forhold.
Info om fag
48650 - Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) der søger beskæftigelse som dørmand.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Levere en serviceydelse, der er imødekommende.
- Anvende sin viden om egen rolle i forhold til virksomheden, gæster, kollegaer og eksterne instanser til fremme af godt samarbejde.
- Udføre arbejdet og rollen som dørmand ud fra kendskab til relevant lovgivning og praksis
- Ud fra viden om rusmidler vurdere og håndtere en gæst, der er påvirket og forbygge salg af rusmidler.
- Vurdere en gæsts tilstand, samt risiko for mulige konfliktsituationer.
- I situationer, hvor verbal kommunikation ikke længere er mulig, anvende fysisk konflikthåndtering på en hensigtsmæssig og sikker måde.
- uden at forskelsbehandle møde og kommunikere med grupper af mennesker med forskellige kultur- og holdningsmæssige udtryksformer og baggrunde.
- På baggrund af viden om udtryksformer og crowd safety vurdere dynamiske trusselsbilleder og forebygge sikkerhedsrisici og herved sikre gæster og ansattes sikkerhed
- Medvirke til at forebygge brand og har viden om almindeligt forekommende alarmsystemer og brandudstyr.
- Give elementær førstehjælp.

Fagnummer: 48650 Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation Varighed 9 dage AMU-pris: DKK 1.872,00 Uden for målgruppe: DKK 6.106,75