Toggle navigation
Beton_header

Betonmager 5

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
49188 - Armering - placering af indstøbningsdele

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Placere og forankre indstøbningsdele korrekt, fx: ophæng, stropper, stritter, binder, inserts og løftebeslag, i forbindelse med udstøbning af beton.
Ud fra tegninger tildanne og placere ekstra armering omkring indstøbningsdele i forekommende betonelementforme.
Forstå vigtigheden af korrekt placering af løftebeslag og beregne betonelementets tyngdepunkt.
Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fagnummer: 49188 Armering - placering af indstøbningsdele Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.512,75
49940 - Betonprøvning - konstruktionsbeton

Målgruppe: Kurset er udviklet til faglærte og ufaglærte medarbejdere, som er beskæftiget med udtagning af prøver i forbindelse med produktion af frisk beton.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Gennemføre normal modtagekontrol i forbindelse med betonblanding og udtage prøver af delmaterialerne.
- Udføre prøvning af beton iht. de relevante prøvningsmetoder efter DS/ EN 12350-serien og DS/EN 12390-serien samt ved tilvirke og lagre prøvelegemer iht. DS/EN 12390-2 jf. DS/EN 206 DK NA:2020 Kapitel U.2.4.
- Sikre at arbejdet udføres med korrekt kalibreret udstyr og medvirke ved vedligeholdelsen af udstyret.
- Indberette data til virksomhedens produktionsstatistik.
- Foretage forprøvning, prøvning af procesvand, prøvning af fugtindhold, prøvningsfrekvenser og behandling af afvigende produkter.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

Deltageren har kendskab til og kan anvende testudstyr i laboratoriearbejde.

Fagnummer: 49940 Betonprøvning - konstruktionsbeton Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50
49183 - Formbygning til betonstøbning - specialløsninger

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udføre avancerede og specielle formbygningsopgaver til brug for støbning af forskellige betonelementtyper.
Tildanne og placere udsparinger med smig og fals i træ og andre materialer, bl.a. polystyren, ud fra tegninger.
Tilrettelægge og udføre arbejdet ud fra viden om geometri ved forskallings- og formarbejde.
Opbygge og gennemføre alle arbejder i forbindelse med støbning af sandwichelementer.
Medvirke ved udstøbning af komplicerede betonelementer på baggrund af viden om materialer og udstyr til betonfremstilling.
Foretage egenkontrol af støbeklar form, af armering og af færdige elementer ud fra viden om gældende standarder, kontrolordninger samt krav til dokumentation af produkternes ensartethed og kvalitet.

Fagnummer: 49183 Formbygning til betonstøbning - specialløsninger Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 7.792,50
49075 - Slap armering - trin 3

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre komplicerede og specielle armeringsopgaver fx trappearmering, tæt armering i krydsende søjler og bjælker mv.
Vurdere om dæklag, klippelængder, stødlængder, afstande mellem armeringsstænger, antal, armerings placering m.m. opfylder de krav, som tegninger og standarder foreskriver.
Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.

Fagnummer: 49075 Slap armering - trin 3 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.021,25
43740 - Tværfaglig udførelse af mindre betonkonstruktioner

Målgruppe: Alle udførende bygningsarbejdere, faglærte og ufaglærte, som indgår eller som skal indgå i udførelse af betonkonstruktioner.

Beskrivelse: Deltagerne kan indgå i hele forløbet fra idé, design, form- og armeringsarbejde samt udstøbning og afformning ved konkret udførelse af mindre betonkonstruktioner i samarbejde med andre faggrupper. På den baggrund kan antallet af fejl på byggepladsen reduceres samtidig med, at kvalitetskrav til den givne konstruktion kan overholdes. Deltagerne skal endvidere sammen kunne sikre, at der tages behørige forholdsregler i forhold til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdets udførelse på byggepladsen.

Fagnummer: 43740 Tværfaglig udførelse af mindre betonkonstruktioner Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 3.377,60