Toggle navigation
Ejendomsservice_affaldshaandtering_AMU_Nordjylland

Affaldshåndtering, ejendomsservice - 3, brush Up

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
20803 - Affaldshåndtering, ejendomsservice - 3, brush Up

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod erfarne ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der efter nogle år har behov for opdatering inden for affaldsområdet og gerne vil vide hvilken fremtid vi kigger ind i på området.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren
I forbindelse med opdatering
Få kendskab til den nyeste viden om
regler inden affaldshåndtering - nationalt som internationalt fx fra EU
fremtiden inden for affaldshåndtering, herunder forberede, deltagerne på hvad der kan forventes, herunder fx nye affaldsfraktioner, -systemer samt tekniske løsninger lokalt på virksomheder, der håndterer affald mv. som forventes implementeret i Danmark

Fagnummer: 20803 Affaldshåndtering, ejendomsservice - 3, brush Up Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75