Toggle navigation

Ukrudtbekæmpelse uden kemi

10-10-2022
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold Garantikursus
24-04-2023
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Pas på vores natur - bekæmp ukrudt uden kemi

For dig, der arbejder med grønne områder med omtanke for miljøet.
Vi finder frem til de bunddækkeplanter, som fungerer bedst, ud fra vokseplads.

Du lærer at forebygge ukrudt ud fra ukrudtsplanternes vokse- og formeringsmåde, ukrudtsbestand og type.
Du bliver i stand til at skelne mellem let- og svært bekæmpeligt ukrudt.
Du kan fastlægge hyppighed for arbejdets udførsel og forebyggelse for arealtyperne: Beplantninger, græs og belægninger.

Fagnummer: 46661 Ukrudtbekæmpelse uden kemi

Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre og vælge ukrudtsbekæmpelsesmetode og plejeløsninger uden brug af kemi.

Deltageren kan udføre ukrudtsforebyggende løsninger, ud fra ukrudtsplanternes vokse- og formeringsmåde, ukrudtsbestand og type.

Deltagerne kan skelne mellem let- og svært bekæmpeligt ukrudt.

Deltagerne kan fastlægge hyppighed for arbejdets udførsel i forhold til problemløsning og forebyggelse for arealtyperne: Beplantninger, græs og belægninger.

Fagnummer: 46661 Ukrudtbekæmpelse uden kemi Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.210,00