Toggle navigation
Operat__rkurser_header

Arbejdsmiljø ved Automatiske Lageranlæg

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
21980 - Arbejdsmiljø ved Automatiske Lageranlæg

Målgruppe: Ufaglærte og faglærte der er beskæftiget, eller ønsker beskæftigelse, indenfor lager og terminal

Beskrivelse: Efter endt uddannelse har deltageren et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljøet ved arbejde på automatiske lageranlæg.
- Deltageren kan medvirke til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø inden for arbejdet ved og med automatiske lageranlæg
- Deltageren har viden om risikofaktorer relateret til gentagende og ensformigt arbejde.
- Deltageren kan bidrage med forslag til at fremme et godt arbejdsmiljø.
- Deltageren kan indhente og anvende informationer, herunder interne politikker og retningslinjer på arbejdspladsen, relevant lovgivning, vejledninger og materiale fra fx Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene, der er relevante for arbejdet ved automatiske lageranlæg

Fagnummer: 21980 Arbejdsmiljø ved Automatiske Lageranlæg Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50