Toggle navigation

Formidling og samarbejde i Flextrafik

16-02-2022
Formidling og samarbejde i Flextrafik
Søparken 1 9440 Aabybro
3 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Personer, der har, eller ønsker at varetage administrativt, koordinerende og fagligt driftsansvar i en vognmandsvirksomhed, der udfører flextrafik for et eller flere regionale trafikselskaber.

Beskrivelse: Deltageren har efter uddannelsen viden om rammer for formidling af målrettet og præcis information til medarbejdere i flextrafik byggende på tjenstlige regler og vilkår fastsat af trafikselskaberne. Deltageren kan på denne baggrund etablere konstruktive samarbejdsrelationer både internt og eksternt i flextrafikken.

Deltageren kan med udgangspunkt i flextrafikkens driftsmæssige karakteristika, indgå i konstruktiv dialog ved uoverensstemmelser med passagerer og iagttage en professionel distance, samt overholde fastsatte etiske principper i flextrafikken, herunder overholdelse af tavshedspligt. Deltageren kan ved stridigheder håndtere fysiske og psykiske modsætningsforhold og reetablere en normal situation inkluderende alle tilstedeværende aktører jf. trafikselskabernes retningslinjer.

Deltageren har viden om, hvordan man bidrager til et godt arbejdsmiljø gennem en positiv omgangstone over for medarbejdere og samarbejdspartnere i flextrafikken. Deltageren kan endvidere bidrage til egen og andres udvikling gennem konstruktiv feedback og ved at deltage aktivt i oplæring af chauffører i flextrafikken.

Deltageren erhverver branchecertifikat jf. trafikselskabernes bestemmelser.

Fagnummer: 48738 Formidling og samarbejde i Flextrafik Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 1.974,20
Kursusagent
Er der ingen ledige pladser? Indtast din e-mail og få direkte besked, når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Dorte Lukassen
Uddannelsessekretær
Teleskoplæsser
Organisationsudvikling, lean
Dørmandsuddannelsen, Teamsupport.
Det grønne område
Skriv en besked
Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.974,20
Vi samarbejder med
Adgangskrav og optagelse

Det følger af § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser, at en ansøger uden ...

Læs mere
Alina Tuta i job hos Tulip i Aalborg

Alina er 36 år og født i Rumænien. I denne måned kan hun fejre 1 års jubilæum...

Læs mere
6 ugers jobrettet uddannelse

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har gået ledig i 5 uger. Du...

Læs mere
News list