Toggle navigation
Vintertjeneste_header

Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Vintertjeneste_Sti_og_fortorv_-_AMU_Nordjylland

Snerydning på stier og fortove

Efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse kan du anvende forskellige typer af fejemaskiner, mindre plove og saltspredere beregnet til stier og fortove samt udføre simpel af- og påmontering heraf.

Ønsker du at gennemføre kurset på egen adresse?

Vi har mulighed for at komme ud til jer og gennemføre kurset i jeres vante omgivelser. Kontakt AMU Nordjylland for at aftale nærmere.
Info om fag
47648 - Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte der har/ønsker beskæftigelse indenfor glatførebekæmpelse/snerydning af veje, pladser, stier og fortove.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om emnet.
Deltageren kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner.
Deltageren kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og påmonteringer heraf.

Fagnummer: 47648 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.327,75