Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Indendørsbeplantning

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Indendorsbeplantning_kursus_paa_Sandmoseskolen
Info om fag
49439 - Indendørsbeplantning

Målgruppe: Faglærte/ufaglærte anlægsgartnere uden brancheerfaring indenfor indendørs beplantning/planteservice, som påtænker at arbejde med eller erhverve indsigt i indendørs planteservice også kaldet kontorbeplantning.

Beskrivelse: Deltagerne kan anvise hvilke planter, der kan benyttes ved varierende indendørsbeplantning ud fra kendskab til planter med forskellige egenskaber samt kendskab til, hvilke krav de enkelte planter stiller til omgivelserne.

Deltagerne kan udarbejde forslag til farvesammensætning, formgivning og sammensætning af indendørsbeplantning, så beplantningen passer ind i et givet miljø. Endvidere kan deltagerne vælge plantekummer og vandingssystemer, som tilpasses stedet og planternes vækstbehov.

Deltagerne kan forebygge og bekæmpe skadegørere på indendørsbeplantning ud fra kendskab til de mest almindelige skadegørere samt deres symptomer på planternes mistrivsel.

Deltagerne kan udføre daglig, periodevis pleje og pasning af varierende indendørsbeplantning - omfattende bl.a. potning, beskæring, opbinding, vanding og gødskning mv.

Deltagerne kan udføre flytning og transport af varierende indendørsbeplantning ud fra kendskab til planternes robusthed samt kendskab til almindelige sikkerhedsforhold ved løfteteknik.

Deltagerne kan udføre lys-, pH- og Lt- målinger og kan ud fra resultaterne regulere planternes vækstfaktorer, så planternes vækst bliver optimal i forhold til planternes placering.

Deltageren kan udføre kundebetjening i tilknytning til de indendørsbeplantninger, der findes hos den enkelte kunde.

Fagnummer: 49439 Indendørsbeplantning Varighed 11 dage AMU-pris: DKK 2.288,00 Uden for målgruppe: DKK 7.450,05