Toggle navigation
Operat__rkurser_header

Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
46748 - Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i procesindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til lokalvisende og teknologisk tidssvarende måleudstyr til måling af pH, tryk, flow og niveau.
Viden om SI-systemet og måleudstyrs tidsforhold - Tau.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Betjene og aflæse lokalvisende måleudstyr anvendt i procesindustriel produktion til måling af temperatur.
Betjene og aflæse måleudstyr inden for mindst to andre områder (eksempelvis pH, tryk, flow, niveau mv.).
Vurdere aflæste værdier ud fra kendskab til den pågældende produktion og måleprincip, herunder anvende begreberne for målefejl, kalibrering, justering, og normaler.
Foretage registrering af procesdata.

Fagnummer: 46748 Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.614,40