Toggle navigation
Beton_header

Betonbestilling

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
49842 - Betonbestilling

Målgruppe: Kurset er målrettet faglærte struktører og erfarne ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Ud fra viden om den friske betons egenskaber kan deltageren:
- Kontrollere følgeseddel
- Udføre modtagekontrol af frisk beton (sætmål og flydesætmål)
- Bestille beton på baggrund af:
- Styrkekrav
- Miljøpåvirkning
- Bearbejdelighed
- Hensyn til komplekse og vanskelige udstøbningsforhold (fx tæt armering)
- Udføre korrekt efterbehandling af betonen.
- Ud fra modenhedsberegning konstatere hvornår der kan foretages afforskalling og viderebearbejdning.
- Arbejde efter gældende standarder på området (DS/EN 206 DK NA:2020 og DS/EN 13670 + DS 2427)
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49842 Betonbestilling Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50