Toggle navigation

Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr

01-05-2023
Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
Info om fag

Beskrivelse: Deltageren kan identificere forekommende ukrudt, skadedyr og sygdomme i græsarealer

Deltageren kan komme med forslag til forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og sygdomme

Deltageren kan komme med forslag til tiltag der fremmer livsbetingelser for mikroorganismernes og regnormen i vækstlaget

Fagnummer: 09825 Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr Varighed 12 dage AMU-pris: DKK 1.536,00 Uden for målgruppe: DKK 7.382,00