Toggle navigation
Det_gr__nne_header(1)

Plænegræs, vækstforhold og gødning

07-10-2024
Plænegræs, vækstforhold og gødning
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
06-06-2025
Plænegræs, vækstforhold og gødning
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold

Info om fag
22033 - Plænegræs, vækstforhold og gødning

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan:
identificere de mest anvendte græsarter
anvende plænegræsblandinger ud fra viden om de enkelte græsarters karakteristika og spiringsprocesser
anvende jordbundsanalyser og gødningsplaner med kendskab til næringsstoffers betydning for græssets vækst
udføre arbejde efter gældende PGO standarder
udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler
anvende korrekte arbejdsteknikker
anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 22033 Plænegræs, vækstforhold og gødning Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.522,75