Toggle navigation
Lastbil___godstransport_header

EU efteruddannelse for stykgods- og distributionschauffør

26-08-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
16-09-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
16-09-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
30-09-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
07-10-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
14-10-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
28-10-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
04-11-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
18-11-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
25-11-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
02-12-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
09-12-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
09-12-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
16-12-2024
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
06-01-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
13-01-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
20-01-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
27-01-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
03-02-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
10-02-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
17-02-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
24-02-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
03-03-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
10-03-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
17-03-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
24-03-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
24-03-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
07-04-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
28-04-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
05-05-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
05-05-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
12-05-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
19-05-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
16-06-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
23-06-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
30-06-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
07-07-2025
EU efteruddannelse for godschauffører
Danmarksvej 51 9670 Løgstør
5 dage Daghold Garantikursus
12-08-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
27 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Er du godschauffør? Så skal du huske at forny dit EU-efteruddannelsesbevis (EU-bevis) hvert 5. år.

Hos AMU Nordjylland sikrer vi, at du på kun 5 dage, er opdateret med den nyeste viden inden for de regler og love, som er gældende i jobbet som godschauffør.

Kursets indhold
Kurset bygger videre på din grundlæggende uddannelse og erhvervserfaring, og du får viden om de nyeste regler og retningslinjer for området – det gælder bl.a.:

 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder: fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk.
 • Emballageafmærkning samt håndtering af bl.a. relevante transportdokumenter, attester og certifikater.
 • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale og afvigende transporter.
 • Typer af sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre.
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper og vedligeholdelse af surringsgrej.
 • Ergonomi i forhold til forebyggelse af skader i muskler og led.
 • Lastsikring af stykgods, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt.  
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler.
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området.
 • Kundeservice og konflikthåndtering.
AMU_Nordjylland_eu_efteruddannelse_godschauff__r_l
Info om fag
48611 - Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:

• Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve
• Forbehold og procedure ved beskadiget gods
• Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter
• Sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet for modulvogntog
• Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper
• Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
• Anvendelse af forskellige typer af surringsgrej, samt vedligeholdelse af disse
• Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
• Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
• Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
• Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan på baggrund af den viden udføre:
• Læsning af køretøjer således tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides
• Lastsikring af stykgods efter gældende regler
• Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk
• Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.

Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40
48660 - EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Beskrivelse: Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner:

Færdselsregler
Regler for arbejdstid
Køre- og hviletidsregler
Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken
Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan

Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Fagnummer: 48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40
48466 - Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion

Fagnummer: 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 2.531,70