Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Etablering af regnbede

09-09-2024
Etablering af regnbede
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
28-04-2025
Etablering af regnbede
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
23-06-2025
Etablering af regnbede
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold

Kursusinformation

Lær at anlægge regnbede eller vandbassin

For dig der arbejder som faglært eller ufaglært anlægsgartner. Eller med grønne bede inden for ejendomsservice.
Velkommen på vores 5-dages kursus på Sandmoseskolen.
1_Vandbassin_0621_Jesper_Rughaven_2

Regnbede - væn dig til dem

Engang var rosenbede det hotteste – i dag er det regnbede. Altså bede, der leder vandet væk og ned i jorden. For det regner mere i Danmark. Ifølge DMI’s prognoser vil vi frem mod år 2100 opleve markant mere regn i vinterhalvåret og kraftigere regnskyl om sommeren . Det mærker man på Sandmoseskolen, hvor interessen for at komme på kursus i at lave regnbede er stor:

Info om fag
49881 - Etablering af regnbede

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Dimensionere og etablere regnbede ud fra kendskab til opbygning og gældende regler og lovgivning.
I sit daglige arbejde anvende kendskab til planter, der trives i regnbede og samtidigt virker fremmende for biodiversiteten.
Vedligeholde eksisterende regnbede, herunder vedligeholdelse af tekniske installationer såsom brønde, faskiner, render, opsamlingstrug, sandfang, overløb og lign.

Fagnummer: 49881 Etablering af regnbede Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.522,75