Toggle navigation

Etablering af regnbede

19-06-2023
Etablering af regnbede
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Lær at anlægge regnbede eller vandbassin

For dig der arbejder som faglært eller ufaglært anlægsgartner. Eller med grønne bede inden for ejendomsservice.
Velkommen på vores 5-dages kursus på Sandmoseskolen.

Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Dimensionere og etablere regnbede ud fra kendskab til opbygning og gældende regler og lovgivning.
I sit daglige arbejde anvende kendskab til planter, der trives i regnbede og samtidigt virker fremmende for biodiversiteten.
Vedligeholde eksisterende regnbede, herunder vedligeholdelse af tekniske installationer såsom brønde, faskiner, render, opsamlingstrug, sandfang, overløb og lign.

Fagnummer: 49881 Etablering af regnbede Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.210,00