Toggle navigation
Gaffeltruck_og_stabler_header

Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage

16-09-2024
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
28-10-2024
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
27-01-2025
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
28-04-2025
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
26-08-2024
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold

Kursusinformation

På dette kursus lærer du alt, hvad Arbejdstilsynet kræver, for at styre og betjene gaffelstablere. Certifikatprøven er en del af kurset, og vi sørger for, at den følger alle regler og retningslinjer.

Målgruppe:

Kurset kan tages af alle, som er mindst 18 år og enten har et gyldigt kørekort eller som kan fremvise en godkendt lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Beskrivelse:

Efter kurset kan du betjene mindst fire forskellige typer selvkørende gaffelstablere i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne. Dette inkluderer transport af forskellige typer gods i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselsloven.

Du lærer at:

  • Udføre stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder og reoltyper, herunder blokstabling.
  • Vælge passende løfteudstyr og lastbærer.
  • Udføre de nødvendige eftersyn og vedligeholdelse af gaffelstableren.
  • Anvende leverandørens brugsanvisning i dagligdagen.
  • Forstå risici ved arbejde med gaffelstabler, herunder sikkerhedsanordninger og anvendelsesbegrænsninger.
  • Læse belastningsdiagrammer og vurdere byrdens stabilitet før løft.
  • Arbejde med arbejdsmiljø/ergonomi, brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med gaffelstabling.
Kurset dækker de nødvendige emner for at opnå de kvalifikationer, der kræves ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffelstablere. Certifikatprøven er også inkluderet i kurset og afholdes i overensstemmelse med bekendtgørelsen og censorvejledningen for denne certifikattype.
Info om fag
47593 - Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage

Målgruppe: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Beskrivelse: Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fire forskellige typer selvkørende gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.

Deltageren kan:
Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling – herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.

Udføre de eftersyn, som gaffelstabler føreren er ansvarlig for, og har ligeledes viden om, hvor ofte gaffelstableren skal efterses og vedligeholdes.

Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffelstabler i forhold til at opnå kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.

Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffelstablere, herunder gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige maskintyper.

Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.

Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffelstablere.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Fagnummer: 47593 Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.894,25