Toggle navigation
greenkeeper_groundsman_header

Design og arkitektur på golfbaner

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
12576 - Design og arkitektur på golfbaner

Beskrivelse: Deltageren har forståelse for golfbanens historie, arkitektur og de forskellige principper for huldesign der anvendes på golfbaner

Deltageren har forståelse for placeringen af og hældninger på teesteder og greens og hvad dette har af betydning for fx golfspillet og flagplaceringer. Herunder forståelse for de sikkerhedsmæssige anbefalinger der findes inden for placeringen af delelementer på en golfbane og derved de sikkerhedsmæssige anbefalinger for golfbanedesign

Deltageren har forståelse for det overordnede design for en 9-hullers golfbane samt betydningen af hullernes indbyrdes placering, udformning, til- og adgangsveje samt sammenspillet mellem hullerne

Deltageren kan i samarbejde med andre, ud fra forudgående viden om nivellering, foretage et nivellement der gør den enkelte elev i stand til, at komme med ændringsforslag til flere delelementer på en golfbane, herunder green, teested og bunker, hvor ændringsforslaget tager udgangspunkt i og kunne tilpasses til det eksisterende terræn

Deltageren kan ud fra ovenstående målinger selvstændigt designe mindst ét helt golfhul i detaljer med dertilhørende koter. Golfhullet skal som minimum in-deholde green-, teested-, fairway-, semirough- og beplantningsområder og skal være en del af en overordnede plan for et 9-hullers forløb

Deltageren kan redegøre for det/de valgte designprincipper og synliggøre hvilke arbejdsmæssige udfordringer der ville være, hvis det designede skulle etableres. Eleven kan ligeledes redegøre for de spillemæssige fordele og eventuelle ulemper der vil være ved det/de valgte designforslag

Fagnummer: 12576 Design og arkitektur på golfbaner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.522,75