Toggle navigation
Kran_header__2_

Crane base, supplemented by joint lifting with cranes

28-04-2025
Crane base, supplemented by joint lifting with cra
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold

Kursusinformation

Target group:

The course is developed for unskilled and skilled workers who in their work must operate cranes, where the Crane Basic Certificate is a prerequisite.

Description:

After completing the course and passing the exam, the participant can operate cranes and similar machinery over 8 tons/ton-meters, covered by § 4 in the regulation no. 1346 of November 29, 2017, on occupational safety and health training.

After completing the course, the participant will know about:

 • Safety and health conditions associated with general crane work, including rigging of the load and signaling. 
 • Risks associated with working with cranes. 
 • The construction and safety devices of cranes. 
 • The calculated use of cranes, including limitations of use. 
 • The rules for rigging/detaching, including the choice of correct lifting accessories and rigging gear. 
 • The content of crane journals and the ability to maintain these as necessary. 
 • The rules for tandem lifting with cranes of loads and lifting of persons with cranes. 
 • How often cranes and rigging gear should be inspected and maintained.

After completing the course, the participant can:

 • Rig loads and operate commonly used cranes in a safe and health-conscious manner. 
 • Operate cranes safely and health-consciously, including performing sliding transport of loads using simultaneous functions and stopping a swinging load. 
 • Assess the weight of loads and the placement of their center of gravity, and know if the load is rigged correctly before lifting.
 • Advise a rigger, including using hand signals (standard signs) and radio. 
 • Conduct the inspections for which the crane operator is responsible, including inspection of rigging gear. 
 • Acquire knowledge about the specific crane to be used, based on the manufacturer's instructions. 
 • Together with another crane operator, safely perform tandem lifts with 2 cranes.

Info om fag
48586 - Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der i deres arbejde skal betjene kraner, hvor Kranbasiscertifikatet er en forudsætning.

Beskrivelse: Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4 i
bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Efter gennemført kursus kender deltageren til:
Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.
Risici forbundet med arbejde med kraner.
Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger.
Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger.
Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej.
Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang.
Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran.
Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde.
Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes.
Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio.
Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej.
Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.
I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner.

Fagnummer: 48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 9.353,00