Toggle navigation
Operat__rkurser_header

Instruktion og oplæring på procesanlæg

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
44230 - Instruktion og oplæring på procesanlæg

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien

Beskrivelse: På baggrund af viden om procesanlægs opbygning, sikkerhedssystemer, styresystemer, produktionsflow samt rå- og færdigvarer kan deltageren ved hjælp af IT udarbejde instruktionsmateriale for opstart og drift af procesindustrielle produktionsanlæg, samt gennemføre en efterfølgende instruktion af andre operatører. Deltageren kan anvende korrekte fagtermer og spørgeteknikker i forbindelse med instruktion og er opmærksom på normer for kropssprog og afstandszoner.

Fagnummer: 44230 Instruktion og oplæring på procesanlæg Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.296,60