Toggle navigation
Bygninger_og_boliger_header

Ejendommens installationer, ejendomsservice

31-07-2023
Ejendommens installationer, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
Info om fag
48575 - Ejendommens installationer, ejendomsservice

Målgruppe: Uddannelsen kan bruges til introduktion til ejendommens el og vvs installationer

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren sikkerhedsmæssigt forsvarligt:

I forbindelse med el
Udvise kendskab til el-installationers opbygning og funktion.
Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.
Udskifte el-komponenter i ejendommen:

- Afbrydere
- Korrespondanceafbrydere
- Stikkontakter
- Lamper
- Komfurer med forskellige varmekilder

I forbindelse med vvs
Udvise kendskab til vvs-installationers opbygning og funktion.
Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.
Udskifte og reparere eksisterende vvs-udstyr under hensyntagen til miljøet:

- Armaturer
- Toiletter

I forbindelse med specialværktøj
Anvende relevant specialværktøj og måleudstyr til opgaverne.

Ved vejledning
Vejlede beboere og kolleger i valg af el- og vvs-komponenter:

- Køleskabe, komfurer og frysere
- LED lysarmaturer
- Vandbesparende armaturer
- Termostatarmaturer
- Vandbesparende toiletter
- Urinaler uden vandtilslutning

Sikre at ejendommens installationer altid er lovlige og energimæssigt forsvarlige.

Fagnummer: 48575 Ejendommens installationer, ejendomsservice Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.319,25