Toggle navigation
ADR___Farligt_gods_header

ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1

26-08-2024
ADR Repetition - Grund + KL. 1 + Tank
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3,3 dage Daghold
28-10-2024
ADR Repetition - Grund + KL. 1 + Tank
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3,3 dage Daghold
10-02-2025
ADR Repetition - Grund + KL. 1 + Tank
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3,3 dage Daghold
07-04-2025
ADR Repetition - Grund + KL. 1 + Tank
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3,3 dage Daghold
10-06-2025
ADR Repetition - Grund + KL. 1 + Tank
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3,3 dage Daghold

Info om fag
47716 - ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1

Målgruppe: Personer, der transporterer farligt gods i emballager og tanke, inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
• De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
• Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
• Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
• Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
• Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
• Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
• Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
• Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
• Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
• Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
• Håndtering og stuvning af kolli.
• Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
• Bevidsthed om sikring.
• Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser.
• Særlige krav til køretøjer.
• Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer.
• Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.).
• Særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.
• Særlige krav vedrørende sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse 1.

Fagnummer: 47716 ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1 Varighed 3,3 dage AMU-pris: DKK 686,40 Uden for målgruppe: DKK 3.677,71