Toggle navigation
kran-loft

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

24-06-2024
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
19-08-2024
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
09-09-2024
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
21-10-2024
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
11-11-2024
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
09-12-2024
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
13-01-2025
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
03-02-2025
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
03-03-2025
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
31-03-2025
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
12-05-2025
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
06-06-2025
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
23-06-2025
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
6 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Målgruppe

Dette kursus er udviklet til både ufaglærte og faglærte, der skal betjene kraner som en del af deres arbejde. Kurset kræver Kranbasiscertifikatet som en forudsætning.

Beskrivelse

Efter kurset og bestået prøve vil du være i stand til at betjene kraner og lignende maskiner, der vejer over 8 tons/tonsmeter. Dette er i overensstemmelse med § 4 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Efter kurset har du kendskab til:

 • Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, inklusive anhugning af byrden og signalgivning.
 • Risici forbundet med arbejde med kraner.
 • Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger.
 • Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger.
 • Regler for anhugning/afhugning, inklusive valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej.
 • Indholdet af kranjournaler og evnen til at føre dem i nødvendigt omfang.
 • Regler for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran.
 • Vedligeholdelsesfrekvens for kraner og anhugningsgrej.

Efter kurset kan du:

 • Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner på en sikker og sundhedsmæssigt forsvarlig måde.
 • Betjene kraner fuldt ud forsvarligt, herunder udføre glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner og stoppe svingende byrder.
 • Vurdere vægt og tyngdepunktets placering af byrder og vide, om byrden er korrekt anhugget før løft.
 • Vejlede en anhugger ved brug af håndsignaler (standardtegn) og radio.
 • Udføre de nødvendige eftersyn som ansvarlig kranfører, herunder eftersyn af anhugningsgrej.
 • Tilegne dig viden om den specifikke kran, der skal anvendes, baseret på leverandørens brugsanvisning.
 • Samarbejde med en anden kranfører for sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udføre samløft med to kraner.
Info om fag
48586 - Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der i deres arbejde skal betjene kraner, hvor Kranbasiscertifikatet er en forudsætning.

Beskrivelse: Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4 i
bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Efter gennemført kursus kender deltageren til:
Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.
Risici forbundet med arbejde med kraner.
Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger.
Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger.
Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej.
Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang.
Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran.
Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde.
Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes.
Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio.
Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej.
Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.
I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner.

Fagnummer: 48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 9.353,00