Toggle navigation
Reng__ring_header

Affaldshåndtering, rengøringsservice

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
21994 - Affaldshåndtering, rengøringsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere i offentlig og private virksomheder som arbejder med rengøring og skadeservice.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren
I forbindelse med affaldshåndtering
Anvende kendskab om affaldets sammensætning i fraktioner og oprindelse til at indsamle, sortere og bortskaffe affald fra arbejdspladsen.
Ud fra kendskab til love og regler, søge råd og vejledning hos offentlig myndighed, og derved give mulighed for genanvendelse af affald.
Arbejde med affaldshåndtering i den daglige drift med fokus på bæredygtighed, miljø- og samfundsmæssige værdi af korrekt affaldshåndtering, og opbygning af en ressourcebesparende kultur.
Arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med arbejdsmiljø ved affaldshåndtering, kan vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt affald.

Fagnummer: 21994 Affaldshåndtering, rengøringsservice Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75