Toggle navigation
Lastbil___godstransport_header

Lastsikring og stuvning af gods

10-07-2023
Lastsikring og stuvning af gods
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
14-08-2023
Lastsikring og stuvning af gods
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
09-10-2023
Lastsikring og stuvning af gods
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
06-11-2023
Lastsikring og stuvning af gods
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
06-12-2023
Lastsikring og stuvning af gods
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
11-12-2023
Lastsikring og stuvning af gods
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Lær lastsikring og korrekt stuvning på vores 3-dages kursus

Lær den vigtige teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport.

Bliv i stand til at udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer. Hermed kan transporten ske sikkert, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

På kurset lærer du også at udfylde nationale og internationale fragtbreve. Du vil kunne træffe de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af beskadiget gods.
Info om fag
45310 - Lastsikring og stuvning af gods

Målgruppe: Chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Kræfternes indvirkning på lastet gods under transport
- Friktion, og forskellige surringsmetoder
- Vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger
- Emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt
- Nationale og internationale fragtbreve

Deltageren kan på baggrund af denne viden:

- Udfylde nationale og internationale fragtbreve
- Udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr
- Surre og sikre godset, således at godsets kræfter kan optages under normale kørselsforhold
- Træffe de nødvendige foranstaltninger ved beskadiget gods
- Stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld
- Læsse køretøjet på sen sådan måde at tilladt akseltryk ikke overskrides

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse herom

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 45310 Lastsikring og stuvning af gods Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,35