Toggle navigation
IMG_0678-crop-web

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

19-08-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
02-09-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
16-09-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
30-09-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
21-10-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
04-11-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
18-11-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
02-12-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
06-01-2025
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
20-01-2025
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
03-02-2025
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
17-02-2025
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
03-03-2025
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
17-03-2025
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
31-03-2025
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
28-04-2025
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
12-05-2025
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
06-06-2025
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
23-06-2025
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
01-07-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
9 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

AMU_Nordjylland_mobilkran_8_30_tm

Målgruppe

Dette kursus er skræddersyet til dig, der allerede er fører af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til 30 tonsmeter, eller til dig, der stræber efter at indtage denne rolle. For at være med, skal du være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at du er fysisk egnet til at styre dette tekniske udstyr, fx via den helbredserklæring, der normalt følger med udstedelsen af et kørekort. 

Beskrivelse

Når du har gennemført dette kursus, vil du opfylde Arbejdstilsynets kvalifikationskrav ifølge bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Du vil være i stand til at udføre almindelige kranopgaver med mobile kraner, der har en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til 30 tonsmeter, og som har en integreret kranbasis.

Efter uddannelsen vil du have viden om

 • de risici, der er forbundet med at arbejde med mobile kraner
 • opbygningen af mobile kraner og deres sikkerhedsanordninger
 • beregnet anvendelse af mobile kraner, inklusive eventuelle anvendelsesbegrænsninger
 • regler for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • indholdet af kranjournaler og evnen til at føre dem efter behov
 • regler for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • stabilitetsforhold for mobile kraner
 • jordbundsforhold og evnen til at vurdere bæreevnen af forskellige underlag
 • valg og korrekt montering af ekstraudstyr som pallegafler og læssegrab
 • korrekt anvendelse af støtteben

Efter uddannelsen vil du kunne

 • betjene mobile kraner på en sikker og sundhedsmæssigt forsvarlig måde, herunder udføre glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standse svingende byrder
 • vurdere byrderes vægt og placering af tyngdepunktet, samt bekræfte korrekt anhugning, inden der løftes
 • vejlede en anhugger ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og radio
 • vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
 • gennemføre de nødvendige eftersyn, herunder eftersyn af anhugningsgrej, som du som kranfører er ansvarlig for
 • tilegne dig viden om den specifikke mobile kran, du skal anvende, baseret på leverandørens brugsanvisning
 • aflæse lastdiagrammer
 • opstille mobile kraner korrekt
Info om fag
48644 - Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.
Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:
• risici forbundet med arbejde med mobile kraner
• mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
• mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
• reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
• indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
• reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
• mobile kraners stabilitetsforhold
• jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
• valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
• til korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan deltageren:
• betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
• vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
• vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
• vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
• gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
• tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
• aflæse lastdiagrammer
• opstille mobile kraner korrekt

Fagnummer: 48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 10.062,00