Toggle navigation
IMG_0678-crop-web

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

06-11-2023
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold Garantikursus
20-11-2023
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold Garantikursus
04-12-2023
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold Garantikursus
08-01-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
22-01-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
05-02-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
19-02-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
04-03-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
08-04-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
22-04-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
13-05-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
31-05-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
17-06-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
01-07-2024
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
02-10-2023
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold Garantikursus
23-10-2023
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold Garantikursus
11 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

AMU_Nordjylland_mobilkran_8_30_tm
Info om fag
48644 - Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.
Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:
• risici forbundet med arbejde med mobile kraner
• mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
• mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
• reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
• indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
• reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
• mobile kraners stabilitetsforhold
• jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
• valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
• til korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan deltageren:
• betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
• vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
• vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
• vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
• gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
• tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
• aflæse lastdiagrammer
• opstille mobile kraner korrekt

Fagnummer: 48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 9.563,50