Toggle navigation

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

10-01-2022
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
24-01-2022
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
07-02-2022
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
28-02-2022
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
14-03-2022
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
28-03-2022
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
25-04-2022
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
09-05-2022
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
30-05-2022
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
20-06-2022
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
04-07-2022
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
4 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kursusinformation
Info om fag

Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.
Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:
• risici forbundet med arbejde med mobile kraner
• mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
• mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
• reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
• indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
• reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
• mobile kraners stabilitetsforhold
• jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
• valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
• til korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan deltageren:
• betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
• vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
• vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
• vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
• gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
• tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
• aflæse lastdiagrammer
• opstille mobile kraner korrekt

Fagnummer: 48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.260,00 Uden for målgruppe: DKK 9.038,00
Kursusagent
Er der ingen ledige pladser? Indtast din e-mail og få direkte besked, når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Alice Kastberg
Uddannelsessekretær
Områder:
Ejendomsservice
Proces og automatik
Elektronik og teknologi  
Lager
Kran/Anhugning
Brandbekæmpelse og førstehjælp
Ordværkstedet.
Skriv en besked
Kursuspris
AMU:
DKK 1.260,00
Uden for målgruppe:
DKK 8.956,00
Vi samarbejder med
Adgangskrav og optagelse

Det følger af § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser, at en ansøger uden ...

Læs mere
Alina Tuta i job hos Tulip i Aalborg

Alina er 36 år og født i Rumænien. I denne måned kan hun fejre 1 års jubilæum...

Læs mere
6 ugers jobrettet uddannelse

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har gået ledig i 5 uger. Du...

Læs mere
News list