Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Etablering af basis for tagbeplantning m. belæg.

30-09-2024
Etablering af basis for tagbeplantning m. belæg
Sandmosevej 486 9460 Brovst
4 dage Daghold

Kursusinformation

Godsbanen_Aalborg_1_

Kursusindhold:

1. Etablering af grønne tage og taghaver:
   - Grønne tage som en essentiel del af klimatilpasningsstrategier.
   - Praktiske færdigheder og teknikker inden for etablering af grønne tage.
 
2. Optimering af de grønne områder i byerne:
   - Optimering af byarealer ved integration af grønne tage.
   - Skabelse af behagelige og bæredygtige bymiljøer ved brug af grønne elementer.
 
3. Forretningsmuligheder og mersalg:
   - Identifikation af muligheder for mersalg i forbindelse med grønne tage.
   - Eksempler fra branchen, herunder virksomheder, der aktivt udnytter potentialet i grønne tage.
 
4. ESG-rapportering og bæredygtighed:
      - Grønne tage som en bæredygtig løsning og mulighed for at forbedre virksomhedens ESG-profil. Herunder forståelse af hvad ESG-rapportering (Miljø, Sociale forhold, Governance) er og dennes betydning for virksomheder.  

Kursets udbytte:

Faglig kompetence:
Opnå praktiske færdigheder inden for etablering af grønne taginstallationer.
 
Forretningsforståelse:
Identificer forretningsmuligheder og lær at udnytte det stigende marked for grønne tage.
 
Bæredygtig praksis:
Forstå, hvordan grønne tage kan bidrage til bæredygtig byudvikling og virksomhedens ESG-rapportering.
 
Netværksmuligheder:

Skab forbindelser med fagfolk og virksomheder inden for branchen.
 
Deltag på vores kurser og bliv en nøglespiller i fremtidens grønne og bæredygtige byudvikling!
Info om fag
40742 - Etablering af basis for tagbeplantning m. belæg.

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan opbygge basis for grønne tage omfattende vandreservoirmåtte, drænelementer, systemfilter, systemjord og plantearealer.

Deltagerne kan etablere gangbelægninger på grønne tage, omfattende udlægning af glidefolie, dræn, systemfilter, afretningslag og bærelag, samt lægning af belægninger.

Deltageren kan på baggrund af viden om regler og sikkerhedsforanstaltninger vedrørende sikkerhed ved tagarbejde, overholde gældende regler, og udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder gøre brug af hjælpe- og sikkerhedsudstyr.

Fagnummer: 40742 Etablering af basis for tagbeplantning m. belæg. Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 2.868,20