Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Havedesign ved brug af IT-programmer

09-12-2024
Havedesign ved brug af IT-programmer
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold
30-06-2025
Havedesign ved brug af IT-programmer
Sandmosevej 486 9460 Brovst
5 dage Daghold

Kursusinformation

Design af haver med IT-programmer - for anlægsgartnere

Hvis du er en anlægsgartner eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen, kan du lære at bruge forskellige IT-programmer til at skabe havedesign. 

Dette kursus inkluderer grundlæggende brug af Sketch-Up og evt. AutoCad til fremstilling af haveplaner i både 2D og 3D. Disse designs kan bruges som grundlag for præsentationer for kunder. 

Du vil lære at lave forslag, der viser planer og snit i en bestemt målestok, samt hvordan man opbygger belægninger og andre elementer i overensstemmelse med gældende normer. Derudover vil du også blive i stand til at bruge IT-programmer til at præsentere ændringsforslag til eksisterende grønne områder.
Info om fag
47224 - Havedesign ved brug af IT-programmer

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan ved brug af forskellige IT-programmer udarbejde oplæg til havedesign, som kan danne basis for kundepræsentation, herunder udarbejde oplæg, der i et givet målestoksforhold viser plan og snit, samt opbygning af belægninger mv. iht. gældende norm.
Deltageren kan ved brug af IT-programmer vise forslag til ændringer i eksisterende grønne anlæg.

Fagnummer: 47224 Havedesign ved brug af IT-programmer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.365,50