Toggle navigation
Ejendomsservice_affaldshaandtering_AMU_Nordjylland

Erhvervsaffald

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
43967 - Erhvervsaffald

Målgruppe: Chauffører/skraldemænd med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af erhvervsaffald
- aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter
- håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området
Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde
- Vejlede kunder om, hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes
- Vurdere vilkår for transport af farligt affald
- Anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde
- Anvende sikkerhedsudstyr
- Forebyggelse af skader på led og muskler, samt udføre arbejdsgange i ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 43967 Erhvervsaffald Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.327,40