Toggle navigation
Bygninger_og_boliger_header

Svømmebade

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
11786 - Svømmebade

Beskrivelse: Eleven kan foretage lettere reparationer i svømmebade jf. gældende lovgivning

Eleven kan sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige udføre almindeligt forekommende opgaver i en svømmehal

Eleven kan anvende viden om hygiejne og smittespredning ved rengøring og vedligeholdelse af forekommende lokaler

Eleven kan foretage lovbestemte vandprøver, vurdere resultatet og justere klor/syreforholdet jf. gældende regler

Eleven kan vejlede andre om forhold vedrørende svømmebade som fx hygiejne, herunder personlig hygiejne og personlig sikkerhed ved færden i vådområder

Eleven kan på baggrund af viden om arbejdsmiljø og ergonomi ved arbejde i svømmebade bruge korrekt arbejdsteknik og arbejdsstilling ved brug af maskiner, der er relevant for området

Fagnummer: 11786 Svømmebade Varighed 5 dage