Toggle navigation
Kran_header__2_

Mobile kraner >30 tonsmeter

22-04-2024
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
13-05-2024
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
31-05-2024
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
17-06-2024
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
19-08-2024
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
16-09-2024
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
30-09-2024
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
21-10-2024
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
18-11-2024
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
02-12-2024
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
06-01-2025
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
20-01-2025
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
03-02-2025
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
03-03-2025
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
17-03-2025
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
31-03-2025
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
28-04-2025
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
12-05-2025
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
06-06-2025
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
23-06-2025
Mobile kraner >30 tonsmeter
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
10 dage Daghold
13 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

For dig, der skal lære at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter

Hos AMU Nordjylland har tilbyder vi AMU-kurset: Mobile kraner >30 tonsmeter.
Klik på videoen og hør faglærer Morten Pedersen fortælle om de tekniske detaljer:

 

Udtalelse
Søren Ludvigsen og René Schau Larsen
Medarbejdere fra Siemens Gamesa i Brande
Sejt grej vi gerne kører langt efter!
Søren og René tager certifikatet: Mobile kraner >30 tonsmeter.
Vi er taget fra Brande til Aalborg for at lære at føre denne type mobilkran. Vi er her i ti dage - og Liebherr kranen er absolut turen værd.
Info om fag
48646 - Mobile kraner >30 tonsmeter

Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage).

Beskrivelse: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf.gældende bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:
- risici forbundet med arbejde med mobile kraner
- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
- mobile kraners stabilitetsforhold
- hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
- til korrekt anvendelse af støtteben
- mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget
- anvendelse og beregning af ballast
- valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt

Efter endt uddannelse kan deltageren:
- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
- aflæse lastdiagrammer
- opstille mobile kraner korrekt

Fagnummer: 48646 Mobile kraner >30 tonsmeter Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 10.062,00