Mobile kraner >30 tonsmeter

Hold
02-09-2019
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
16-09-2019
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
30-09-2019
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
21-10-2019
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
04-11-2019
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
18-11-2019
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
02-12-2019
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
06-01-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
20-01-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
03-02-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
24-02-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
09-03-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
23-03-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
20-04-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
06-05-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
08-06-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
22-06-2020
Daghold
Undervisningssted:
Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
10 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kursusinformation

Hos AMU Nordjylland har vi fået ny mobilkran, som du kan lære at styre på dette AMU-kursus: Mobile kraner >30 tonsmeter. Klik på videoen og hør faglærer Morten Pedersen fortælle om de tekniske detaljer:

 

Kursuspris
AMU: DKK 1.240,00
Uden for målgruppe: DKK 8.847,00
Info om fag
Fagnummer: 48646 Mobile kraner >30 tonsmeter Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 8.847,00

Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af lastbilmonterede kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage).

Beskrivelse: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.3

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:
•  risici forbundet med arbejde med mobile kraner
•  mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
•  mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
•  reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
•  indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
•  reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
•  mobile kraners stabilitetsforhold
•  jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
•  valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
•  til korrekt anvendelse af støtteben
•  mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget
•  anvendelse og beregning af ballast
•  valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt

Efter endt uddannelse kan deltageren:
•  betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
•  vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
•  vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
•  vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
•  gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
•  tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
•  aflæse lastdiagrammer
•  opstille mobile kraner korrekt

Kursusagent
Er der ingen ledige pladser? Indtast din e-mail og få direkte besked, når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier