Toggle navigation
Vintertjeneste_header

Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

26-09-2024
Snerydning/glatførebekæmpelse på vejbane
Lufthavnsvej 34 9400 Nørresundby
1 dag Daghold Garantikursus
27-09-2024
Snerydning/glatførebekæmpelse på vejbane
Lufthavnsvej 34 9400 Nørresundby
1 dag Daghold Garantikursus
28-09-2024
Snerydning/glatførebekæmpelse på vejbane
Lufthavnsvej 34 9400 Nørresundby
1 dag Daghold Garantikursus
30-09-2024
Snerydning/glatførebekæmpelse på vejbane
Lufthavnsvej 34 9400 Nørresundby
1 dag Daghold Garantikursus
01-10-2024
Snerydning/glatførebekæmpelse på vejbane
Lufthavnsvej 34 9400 Nørresundby
1 dag Daghold Garantikursus
05-10-2024
Snerydning/glatførebekæmpelse på vejbane
Lufthavnsvej 34 9400 Nørresundby
1 dag Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Snerydning og glatførebekæmpelse på vejbaner

For ansatte ved vognmænd, kommuner, entreprenører og boligselskaber/boligforeninger.

Når du har gennemført denne teoretiske og praktiske uddannelse, kan du udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om emnet.

Du lærer at handle ud fra et kendskab til miljøbelastning og sikkerhed, og du kan endvidere betjene plove og saltspredere til større traktorer og lastbiler over 3.500 kg, som er beregnet til vejbaner.

Yderligere information

På kurset er der tilknyttet materialeudgifter på kr. 140,- samt forplejning på kr. 200,- ekskl. moms.
Vintertjeneste_header_nyhedsmail
Info om fag
49919 - Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte der har/ønsker beskæftigelse i vognmandsvirksomheder, og som førere af lastbiler (kategori C) og traktorer udfører glatførebekæmpelse i form af snerydning og saltspredning på veje.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Kendskab til miljøbelastning og sikkerhed
- Kendskab til forskellige typer snerydningsmateriel til fortov og stier
- Anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr
- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om snerydning
- Betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3.500 kg, beregnet til vejbaner.
- Udføre simple af- og påmontering af mindre plove, saltspredere og diverse udstyr

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.
Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 49919 Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.451,70