Toggle navigation
Reparation_og_vedligehold_header

Operatør vedligehold, procesmåleudstyr

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
40649 - Operatør vedligehold, procesmåleudstyr

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til procesmåleudstyrets standardsignaler samt udarbejdelse af korrektionstabel/-kurve til måleudstyret.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Anvende og fejlfinde på procesteknisk måleudstyr til måling af fx temperatur, niveau, tryk, pH og flow og kan på baggrund af kendskab til måleteknik vurdere validiteten af de overførte værdier.
Anvende teknisk dokumentation i forbindelse med kontrol, justering og fejlfinding på procesanlæggets måleudstyr (herunder transmittere med intern eller ekstern sensor/føler).

Fagnummer: 40649 Operatør vedligehold, procesmåleudstyr Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.296,60