Toggle navigation

Videndeling og læring for medarbejdere

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Invitation til vidensdeling

DGA og Sandmoseskolen har i samarbejde lavet dette aktuelle kursus, hvor du kan styrke
din faglige viden gennem vidensdeling, netværk og inspiration.

Vi er klar til at byde velkommen til nogle lærerige og spændende dage på Sandmoseskolen.

Vi har fokus på følgende emner

  • Rough pleje v/ Rold Skov golf
  • Intro til beplantninger på og omkring golfbanen – besøg hos Brønderslev golf, hvor vi snakker og kigger på beplantninger/elementer som skov, lægivende beplantninger, solitære træer og buske mm.  v/Rasmus Sudergaard
  • Vedligeholdelse af vandløb og søer v/ Henrik Pedersen fra Jysk Natur. Henrik fortæller bl.a. omkring lovgivning, ansøgninger, analyse af sediment samt fortæller om forskellige løsninger til rensning af søer og meget mere.
  • Der er sat flere spændende emner ”i søen” – og vi får besøg af den hemmelige gæst.
  • Gødning, fosfor og generel snak om gødskning
    v/ Karin Juul, Sandmoseskolen.
  • Grundlæggende mekanik, what to do? forår-efterår, snak om slibning og backlap.  
    v/Timm Hansen

Praktiske oplysninger

Indkvartering på enkeltværelser
Fra mandag d. 31. januar, aften

Undervisningen starter
Tirsdag:    Kl. 8.00 – kl. 17.00
Onsdag:    Kl. 8.00 – kl. 17.00
Torsdag:    Kl. 8.00 – kl. 12.30
Varighed:    22,2 time

Økonomi
Der kan søges uddannelsesgodtgørelse (VEU)
efter gældende regler, også på:
www.voksenuddannelse.dk

Yderligere information
Thomas Harlyk, tlf. 9633 2601.

Kursussted
Sandmoseskolen, AMU Nordjylland
Sandmosevej 486, 9460 Brovst
Tlf.: 9633 2626
Info om fag

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte medarbejdere i industrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Med baggrund i viden om forudsætninger for videndeling og læring medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge.
Medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at gøre kollegaer i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau.

Fagnummer: 45369 Videndeling og læring for medarbejdere Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.806,95