Toggle navigation
Avancerede_manuelle_og_automatiske_processer

IPC Inspektion

21-10-2024
IPC Inspektion
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold

Info om fag
48249 - IPC Inspektion

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en elektronikproduktion og derfor har behov for kompetencer inden for IPC inspektion. Du bør i forvejen have grundlæggende kompetencer inden lodde- og montageteknik på print.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren kendskab til:
Fordele og ulemper ved forskelligt forstørrelsesudstyr.
Forskellige lodde- og produktionsprocesser.
Analyse af fejlårsager herunder, loddebarhed.
Vigtigheden af en ensartet vurdering i virksomheden af om en lodning er acceptabel eller defekt.
Forskellige typer komponenter/terminaler.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Gennemføre en visuel inspektion af et print monteret med HMD (Hole Mounted Device) og SMD (Surface Mounted Device) komponenter samt vurdere og kategorisere det udførte arbejde som ønskelig, acceptabel eller defekt i forhold til de forskellige kvalitetskriterier i klasse 1, 2 og 3 i IPC-A-610 (International standard).
Som en del af opgaven anvende standarden IPC-A-610, håndtere inspektionsemner korrekt samt anvende og indstille et mikroskop.
Registrere en procesindikator og anvende kravene i IPC-A-610 i forhold til virksomhedens/kundens krav samt afslutte med udformningen af en inspektionsrapport.

Fagnummer: 48249 IPC Inspektion Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50