Toggle navigation
Bygninger_og_boliger_header

Syn af boliger, ejendomsservice

17-06-2024
Syn af boliger, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
05-08-2024
Syn af boliger, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
17-02-2025
Syn af boliger, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold
04-08-2025
Syn af boliger, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold

Info om fag
48458 - Syn af boliger, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der skal arbejde med syn af bolig

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med vejledning
Vejlede lejerne om installations- og råderetten.
Vejlede om regler for boligens vedligehold i boperioden.

I forbindelse med regler
Udvise viden om gældende regler og administrative procedurer for det:

- Private boligområde
- Almene boligområde
- Institutionelle boligområde

Ved syn
Foretage syn af lejemål ved:

- Indflytning
- Fraflytning

Ved fraflytning vurdere, hvad der er:

- Almindeligt slid og ælde
- Misligholdelse

Udfylde en synsrapport.
Beregne og fordele omkostninger baseret på resultatet af syn af lejemål.

Overholde tidsfrister ved:

- Indkaldelse til syn
- Oplysning om lejers andel af de samlede omkostninger
- Aflevering af fejl- og mangellister

Fagnummer: 48458 Syn af boliger, ejendomsservice Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75