Toggle navigation
Operat__rkurser_header

Operatør vedligeh. L-AUS arbejde i produktionen 1

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
49951 - Operatør vedligeh. L-AUS arbejde i produktionen 1

Målgruppe: Kurset er udviklet til faglærte operatører med relevant uddannelse og erfaring, der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker i produktionen.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om L-AUS bestemmelserne ifølge krav i gældende bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer og DS/EN 50110-1.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Vurdere risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre samt yde førstehjælp ved elektrisk stød og forbrænding.

Fagnummer: 49951 Operatør vedligeh. L-AUS arbejde i produktionen 1 Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 932,20